Nieuws

Entree
voor actuele informatie zie de pagina Entree

 

Raadsleden op bezoek in de wijk
Woensdag 29 mei fietsten raadsleden door onze wijk om op verschillende plekken in gesprek te gaan met bewoners. Vanuit de BGD hebben we laten weten bezorgd te zijn over de verhoogde aantal geplande woningen in de Entree (6250 tot 7250) en de bouwplannen voor het Vernèdepark. (Zie ook het Zoetermeers Dagblad)

Raadsleden bezoeken de wijk

 

Energienetwerk Zoetermeer
Op 7 maart bezochten de Zoetermeerse buurtinitiatieven een bijeenkomst in Den Haag. Een avond vol leerzame ervaringen en inspiratie.

 

Interview over verduurzaming in Driemanspolder
Indebuurt.nl sprak in oktober 2023 met Brigitte en Kees over onder meer het isoleren van hun huis aan de Mariaplaats.

De BGD over verduurzaming in Driemanspolder
De gemeente Zoetermeer moedigt bewoners aan om samen te werken om hun wijken te verduurzamen. In september 2023 verscheen dit artikel in het Streekblad Zoetermeer. 
Interviews met andere wijkinitiatieven staan op de website van het Energieloket Zoetermeer.

Subsidie verduurzaming door wijkinitiatieven
Dit voorjaar heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld voor wijken waarvan bewoners samen optrekken om hun woningen te verduurzamen. Vijf wijkinitiatieven, waaronder de BGD, hebben elk een bedrag van 5000 euro ontvangen. Dat geld gaat de BGD het komende jaar onder meer inzetten voor het maken van meer filmpjes en het inhuren van deskundigheid. 

Bijeenkomst Energienetwerk 8 juni 2023

Architectuurwandeling Driemanspolder
Op maandag 27 juni is er van 9.30 tot 12.00 een architectuurwandeling in de onze wijk. Op deze wandeling verken je het deel van Driemanspolder dat het dichtst bij de toekomstige wijk Entree ligt. Driemanspolder werd tegelijkertijd met de wijk Palenstein gebouwd en ingericht. Het waren de eerste twee wijken van de groeikern Zoetermeer én van de ‘compacte stad’ Zoetermeer. Wil je mee wandelen? Reserveer dan op het Architectuur Punt Zoetermeer. 

Architectuurwandeling Driemanspolder

 

Mobiele showroom energieloket
Donderdag 11 mei 2023 stond de mobiele showroom van het Energieloket Zoetermeer bij winkelcentrum de Vijverhoek. Buurtbewoners hebben hier hun vragen gesteld over over muur- en gevelisolatie, verschillende soorten isolatieglas, en bijvoorbeeld zien hoe groot een warmtepomp is, hoe een zonnecollector of zonneboiler werkt. Voor bewoners van de BOB-woningen en de drive-in woningen in Driemanspolder was extra informatie beschikbaar, gebaseerd op speciaal onderzoek van dit type woningen.

Mobiele showroom op de Vijverhoek

 

Aangepaste statuten gepasseerd bij de notaris 
De geactualiseerde en gemoderniseerde statuten zijn bij de notaris gepasseerd op 2 december 2022. Hierdoor is het mogelijk dat alle eigenaren van laagbouwwoningen in de wijk Driemanspolder lid kunnen worden van de BGD. Inmiddels hebben al ruim 25 bewoners van de drive-in en overige laagbouwwoningen dit gedaan. Van harte welkom!

Aangepaste statuten getekend bij de notaris

Brief aan gemeente over ontwikkelingen in en rondom de wijk 
Het bestuur heeft namens de vereniging een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, onze wijkwethouder en de gemeenteraad. Er zijn vele ontwikkelingen in en rondom de wijk, die volgens ons onvoldoende in samenhang bezien worden. We hebben de gemeente opgeroepen samen met de bewoners te werken aan een duidelijke visie op de wijk (en omgeving). U kunt de brief downloaden, zie onderaan deze pagina. Naar aanleiding van deze brief heeft de wijkwethouder dhr. Iedema met de voorzitter gesproken. Het antwoord van de gemeente kunt u eveneens hieronder downloaden.

Verduurzaming
Het interview in het Streekblad Zoetermeer over de plannen voor verduurzaming van onze wijk (november 2022)

BGD in Streekblad Zoetermeer  

Burendag 2022
Voor het eerst heeft de BGD op Burendag een pannenkoekenfeestje georganiseerd. Met een mini-circus, schminken en mooi weer!

Burendag 2022  Burendag 2022

Afvalbeleid
Naar aanleiding van vragen van onze leden melden we dat de gemeente nieuw beleid voor het inzamelen van afval in voorbereiding heeft.

In de zomerperiode 2020 vond hierover samenspraak plaats. Het samenspraakverslag kunt u hier downloaden: Samenspraakverslag afvalstoffenverordening

Over het door de raad genomen besluit zal een referendum plaats gaan vinden.