Nieuws

Mobiele showroom energieloket
Donderdag 11 mei 2023 stond de mobiele showroom van het Energieloket Zoetermeer bij winkelcentrum de Vijverhoek. Buurtbewoners hebben hier hun vragen gesteld over over muur- en gevelisolatie, verschillende soorten isolatieglas, en bijvoorbeeld zien hoe groot een warmtepomp is, hoe een zonnecollector of zonneboiler werkt. Voor bewoners van de BOB-woningen en de drive-in woningen in Driemanspolder was extra informatie beschikbaar, gebaseerd op speciaal onderzoek van dit type woningen.

Mobiele showroom op de Vijverhoek

 

Aangepaste statuten gepasseerd bij de notaris 
De geactualiseerde en gemoderniseerde statuten zijn bij de notaris gepasseerd op 2 december 2022. Hierdoor is het mogelijk dat alle eigenaren van laagbouwwoningen in de wijk Driemanspolder lid kunnen worden van de BGD. Inmiddels hebben al ruim 25 bewoners van de drive-in en overige laagbouwwoningen dit gedaan. Van harte welkom!

Aangepaste statuten getekend bij de notaris

De statuten vindt u onder het tabblad “lidmaatschap”.

Brief aan gemeente over ontwikkelingen in en rondom de wijk 
het bestuur heeft namens de vereniging een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, onze wijkwethouder en de gemeenteraad. Er zijn vele ontwikkelingen in en rondom de wijk, die volgens ons onvoldoende in samenhang bezien worden. We hebben de gemeente opgeroepen samen met de bewoners te werken aan een duidelijke visie op de wijk (en omgeving). U kunt de brief downloaden, zie onderaan deze pagina. Naar aanleiding van deze brief heeft de wijkwethouder dhr. Iedema met de voorzitter gesproken. Het antwoord van de gemeente kunt u eveneens hieronder downloaden.

Entree
voor actuele informatie zie de update op de pagina Bouwen & projecten

Verduurzaming

Het interview in het Streekblad Zoetermeer over de plannen voor verduurzaming van onze wijk (november 2022)

BGD in Streekblad Zoetermeer  

Burendag 2022
Voor het eerst heeft de BGD op Burendag een pannenkoekenfeestje georganiseerd. Met een mini-circus, schminken en mooi weer!

Burendag 2022  Burendag 2022

Afvalbeleid
Naar aanleiding van vragen van onze leden melden we dat de gemeente nieuw beleid voor het inzamelen van afval in voorbereiding heeft.

In de zomerperiode 2020 vond hierover samenspraak plaats. Het samenspraakverslag kunt u hier downloaden: Samenspraakverslag afvalstoffenverordening

Over het door de raad genomen besluit zal een referendum plaats gaan vinden.

 

Brief over ontwikkelingen in de wijk: Brief aan het College
Antwoord van het college: Antwoord van het college