Welkom bij de Belangengemeenschap Driemanspolder

De Belangengemeenschap behartigt de belangen van de bewoners van de laagbouw in de wijk Driemanspolder. In 2018 is het 50-jarig bestaan gevierd. Het bestuur bestaat sinds 2019 uit:

  • Eveline Kokx, voorzitter, woont sinds 1996 in de wijk. Zij werkt bij de gemeente Gouda als afdelingshoofd ruimtelijk beleid en advies.
  • Rita Kiggen, penningmeester, woont sinds 1997 in de wijk. In het dagelijks leven is zij werkzaam als praktijkverpleegkundige voor kwetsbare ouderen bij drie huisartsenpraktijken in de wijk Seghwaert.
  • Ineke de Jong, secretaris, woont sinds 1993 in de wijk. Zij werkt als HR-adviseur.

Op de pagina's lidmaatschap en contact vindt u meer informatie over de vereniging.

Nuttige informatie voor onze bewoners vindt u op de andere tabbladen.

 

Dinsdag 21 maart 2023 is de volgende ledenvergadering. (locatie: De Spil, Stadhoudersring 5, Zoetermeer)

Agenda

19.30 – 20.15 u

1. Opening en mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 15 november 2022 
3. Vaststellen jaarrekening 2022 
4. Voorstel verhogen contributie m.i.v. 2024 
5. Korte presentatie voortgang werkgroep energiebesparing: doormeting drive-in woning
6. Stand van zaken Entree (mondeling)
7. Rondvraag en sluiting


20.15 – 21.00 u Informele deel:

  • Spreekuur woningisolatie en energiebesparing
  • In gesprek met wijkwethouder dhr. Jan Iedema

21.00 – 22.00 u Napraten met een drankje

 

Bestuur vlnr Ineke de Jong, Eveline Kokx, Rita Kiggen